Ordinační hodiny

Tým

MVDr. Veronika Venhodová

MVDr. Veronika Venhodová

Veterinární lékařka
 • 2006 - 2012 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno
 • červen 2012 graduována na Fakultě veterinárního lékařství, VFU Brno
 • členka České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ)
 • účast na řadě odborných seminářů se zaměřením zejména na interní medicínu psů a koček, medicínu drobných savců, plazů a exotických ptáků.

Pracovní zkušenosti:

 • Srpen 2012 - 2015 Veterinární klinika MVDr. Václava Naxery, Praha 3
 • Červenec 2014 - současnost Veterinární ordinace Vladislav

Účasti na kongresech a seminářích:

Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky u malých zvířat
MVDr. Michal Crha, Ph.D. a kolektiv
Novinky a miniinvazivní techniky v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a endovaskulární zákroky u malých zvířat
Theresa Welch Fossum
Aktuální témata v gastroenterologie u malých zvířat
Prof. M. D. Willard
Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace
Dr. Luis H. Tello MV, MS, DVM., Leona Raušerová
19. Výroční konference ČAVLMZ: Endokrinologie - to co musíte opravdu znát
DROBNÁ ZVÍŘATA, EXOTI A DRAVCI: Nejčastější problémy, které majitele přivádí k veterináři
MVDr. Viktor Tukač, CSc, Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., MVDr. Martin Ptáček, MVDr. Karel Hauptman, Ph.D., MVDr. Andrea Mináriková, MVDr. V. Jekl, Ph.D., Dipl ECZM.
Mastocytom psů - účinná a cílená terapie
MVDr. Ondřej Škor
Stomatologie pro praktické veterinární lékaře + workshop
MVDr.Tomáš Fichtel, PH.D., MVDr. Zbyněk Lonský
Světový veterinární stomatologický kongres Praha 2013
Odborný seminář CO2 laser
Management v péči o rány
Úvod do echokardiografie - dvoudílný praktický workshop
MVDr. Karel Najman
Rohovka a její onemocnění
MVDr. Jiří Beránek,PhD
Kočka dermatologický pacient
MVDr. Rybníček DipECVD, MVDr. Lucie, Panáková, DipECVD
Oftalmologie v praxi
MVDr. Jiří Beránek, PhD a Prof. MVDr. Alexandra, Trbolová,PhD
Infekční nemoci psů, staré a nové hrozby
Priv. Doz. Dr. Michael Leschnik z VetMedUni ve Vídni
Veterinární medicína pro praxi - Malá zvířata
+ odborné semináře pro chovatele exotického ptactva a dravců
+ webináře pořádané KVL
2. kongres Onkologické společnosti ČAVLMZ
Praktický přístup k anémii, Dr. Couto, Brno
Srdeční šelesty s prof. Adrianem Boswoodem
Medicína pro praxi, malá zvířata: Gastroenterologie a nemoci jater v klinické praxi malých zvířat
VETclasses 2016 - Gastroenterologie a chirurgie abdomenu
prof. T. Welch Fossum a prof. M. Willard
Sonografický kurz - Chironax
odborný garant MVDr. Pavel Proks Ph.D.
Ing. Lenka Mokrá

Ing. Lenka Mokrá

Veterinární sestra
 • 2005 – 2009 Střední zdravotnická škola Třebíč
 • 2009 – 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, obor Porodní asistence
 • 2013 - 2015 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Management ve zdravotnictví

Pracovní zkušenosti:

 • Porodní asistentka, 2011 – 2015, Centrum péče o ženu s.r.o.
 • Veterinární sestra 2016 – současnost, Veterinární ordinace Vladislav
 • Dobrovolník v organizaci Sense of Touch z.s. – koordinátorka materiální pomoci, správa webových stránek

Účasti na kongresech a seminářích:

Tlumení bolesti – proč a jak? Klasicky, akupunkturou, psychosomaticky?
Joost J. Uilenreef DVM, MVR, DipECVAA, NL, Samantha Lindley BVSc,RCVS,UK, MUDr. Jarmila Klímová
VETclasses 2016 - Péče o kůži, uši a dutinu ústní pacienta
MVDr. Jan Rybníček DipECVD a MVDr. David Hanzlíček, DVM
VETclasses 2016 - Přístrojová technika na klinice
24. výroční konference ČAVLMZ - odborný program pro veterinární sestry
MVDr. Stanislava Mašková

MVDr. Stanislava Mašková

Veterinární lékařka
 • 2010 – 2017 Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno
 • červen 2017 graduována titulem MVDr. na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno
 • Členka Komory veterinárních lékařů ČR a Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.
 • Účast na seminářích zabývajících se medicínou malých zvířat a fyzioterapie, okrajově se zajímá o medicínu velkých zvířat
 • Během studia praxe v soukromých veterinárních ordinacích a práce na pozici rehabilitační sestry pro psy

Pracovní zkušenosti:

 • 9/2017 – 3/2018 Veterinární ordinace MVDr. Kláry Němcové v Tišnově
 • 5/2018 – současnost Veterinární ordinace Vladislav

Účasti na kongresech a seminářích:

Aktuální trendy v laboratorní diagnostice psů a koček
MVDr. Ondřej Škor, Dipl. ECVIM-CA
Endokrinologie psů a koček
odborný garant Dr. Sara Galac, DVM, PhD.
Fyzioterapie psů II.
odborný garant MVDr. Aleš Tomek, DipECVN
Infekční onemocnění psů – nové hrozby
odborný garant Dr. med. vet. Michael Leschnik
Oftalmologie v praxi
MVDr. Jiří Beránek, PhD. a Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.)
Podzimní seminář infúzní terapie
IVSA - MVDr. Leona Raušerová, PhD.
Rohovka a její onemocnění
MVDr. Jiří Beránek, PhD.
Urgentní pacient
odborný garant MVDr. Leona Raušerová, PhD.
Velké problémy malé praxe
odborný garant MVDr. Leona Raušerová, PhD.
Vybrané kapitoly z medicíny koček
MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, MVDr. Martina Načeradská

Semináře z medicíny velkých zvířat:

Klinická patologie u koní v praxi
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD., DECEIM
Gastroenterologie u koní v praxi
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD., DECEIM
Nové přístupy v léčbě a prevencí endoparazitóz u koní
MVDr. Štěpán Bodeček, PhD.
Veterina pro praxi velkých zvířat
Aktuální problémy v buriatrické praxi III.