Intoxikace část I.

Intoxikace

Problematika otrav psů a koček je stále velice aktuální téma. Na zvířata číhá nebezpečí v podobě otrávených návnad na vycházkách, ale také u nás doma. Vždy ihned kontaktujte veterinárního lékaře a uschovejte etiketu, obal nebo příbalový leták daného preparátu.

Zde je malý přehled nejčastějších intoxikací:

RODENTICIDY

Tato skupina bývá nejčastější příčinou otrav psů a koček a to z důvodu jejich atraktivnosti (často bývají ochuceny masokostní moučkou, obilním šrotem, cukrem). Zejména podzim je roční období, kdy se hlodavci hubí ve velkém. Tyto látky patří nejčastěji do skupiny kumarinů (např. warfarin, pindone, cumachlór, izovarelyl, brodifacoum, bromadiolone) a mohou působit jako jednorázové nebo komulativní jedy. Klinické příznaky otravy pozorujeme nejčastěji za 1-7 dnů od pozření návnady a to jako ztížené dýchaní, drobné petechie a krvácení z tělních otvorů.

První pomoc: neprodleně vyvolat zvracení pomocí peroxidu vodíku 3% nebo plnotučné hořčice a vyhledat pomoc veterinárního lékaře. Jako antidotum (protijed) se aplikuje vitamin K.

PESTICIDY

Pesticidy je obecný název pro insekticidy, moluskoidy, herbicidy a fungicidy. Pokud s těmito přípravkami budeme pracovat, je nutné dbát zvýšenou pozornost, aby s nimi zvířata nepřišla do styku. V ošetřovaných místnostech zajistit dostatečné větrání, zamezit přístupu na trávník atd. Některé se vstřebávají pouhým kontaktem s pokožkou. Tyto jedy působí na nervový systém zvířat. Na tomto principu funguje i většina antiparazitik, neaplikujte proto tyto přípravky zvířatům, pro které nejsou určeny!

První pomoc: závisí od cesty, kudy se jed do organizmu dostal. Např. při dotykových jedech zvíře několikanásobně omyjeme vodou, šampónem, vyvoláme zvracení a ihned vyhledáme veterinárního lékaře

HERBICIDY (pesticidy k likvidaci nežádoucích rostlin)

FUNGICIDY (pesticidy k hubení hub, např. oxychlorid měďnatý)

INSEKTICIDY (přípravky na hubení hmyzu, např. karbanáty, organofosfáty, pyrethroidy, chlorované uhlovodíky)

MOLUSKOIDY (pesticidy k hubení slimáků: metaldehyd, karbanáty)

V období zahrádkářské sezóny bývá častým problémem intoxikace přípravkem VANISH Slug Pellets nebo DESIMO DUO s účinnou látkou metaldehydem. Tento moluskoid je vysoce účinný na hubení slimáků, ale bohužel také velice toxický pro naše čtyřnohé miláčky! Chovatelé bývají bohužel o toxicitě toho přípravku velmi málo informováni. I malé množství stačí, aby usmrtilo velkého zdravého psa. Pokud zvíře pozřelo přípravek obsahující metaldehyd, nastupují klinické příznaky od 15 min do 3 hodin. Na začátku pozorujeme neklid, zrychlené dýchání, slinění, zvracení, nystagmus (těkavé pohyby očí), až neschopnost chůze. Později nastupuje průjem, křeče, poruchy kardiovaskulární a respiratorního systému a zvíře umírá v křečích udušením.

První pomoc: ihned po příjmu metaldehydu vyvolat zvracení a co nejrychleji vyhledat veterinárního lékaře.

Terapie intoxikace metaldehydem je pouze symptomatická, protože neexistuje žádné antidotum. Spočívá tedy v zajištění základních životních funkcí, potlačení přehřívání a křečí.

NEMRZNOUCÍ SMĚS FRIDEX

Tato směs se používá jako nemrznoucí kapalina ve vodných roztocích do automobilů. Dříve používaný etylenglykol byl dnes nahrazen často metanolem a propylenglykolem. Sladká chuť právě etylenglykolu je pro zvířata lákavá. Ovlivňuje nervovou soustavu a má fatální vliv na funkci ledvin. Ovlivněním pH moči dojde k vysrážení metabolitů tzv. oxalátů, které způsobí těžké poškození ledvin. Metanol působí na nervovou soustavu a způsobuje poškození očního nervu až oslepnutí. Klinické příznaky otravy Fridexem jsou podobné otravě alkoholem. To je zvracení, nevolnost, průjem, apatie. Časem se přidává zvýšené pití a močení. S postupujícím selháváním ledvin dochází k anorexii, dehydrataci, křečím, až komatu.

První pomoc: Ihned vyhledat veterinárního lékaře, který podává alkohol – čisté destiláty (vodka, slivovice …) v dávce cca 10-50 ml, podle váhy zvířete a infuzní terapii k podpoře funkce ledvin.

Závěrem chci zdůraznit, nikdy neotálejte s telefonátem svému veterinárnímu lékaři, jeden rychlý rozhovor a rada od něj, může vašemu zvířeti zachránit život!

Další informace můžete čerpat na www.vettox.cz